Pleje_i_sygehusv__senet_undergruppe

Klinisk psykiatrisk praksis

Kort fortalt

Deltageren øger sine kompetencer til at agere etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund af forståelse for betydningen af menneskesyn, værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et individorienteret- og brugerinddragende-paradigme. Deltagerne træner det kliniske blik, klinisk refleksion og argumentation i psykiatrisk praksis.

Klinisk psykiatrisk praksis

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48720 - Klinisk psykiatrisk praksis

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter med erfaring fra psykiatrisk praksis.

Beskrivelse: Deltageren øger sine kompetencer til at agere etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund af forståelse for betydningen af menneskesyn, værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et individorienteret- og brugerinddragende paradigme.
Deltageren har udviklet sit kliniske blik og kan foretage klinisk objektiv observation af psykiatribrugerens symptomer og adfærd samt koble dette til viden om psykopatologi og behandling, herunder anvende psykometri-redskaber relevant for egen praksis med henblik på at opspore og forebygge forværring.
Deltagerne kan endvidere via klinisk refleksion anvende observationerne til planlægning og evaluering af psykiatrisk sygepleje og nonfarmakologisk indsats med fokus på brugerinddragelse og recovery.
Deltageren styrker sine kompetencer til professionel relationsopbygning og -udvikling og kan samarbejde med bruger og dennes pårørende om målrettet at udvikle disses mestringskompetencer, herunder er deltageren bevidst om egen andel af interaktion, kommunikation og rolle.
Deltageren er trænet i at beskrive kliniske observationer systematisk og præcist mundtligt såvel som skriftligt, herunder at anvende et nuanceret fagsprog og evne til faglig argumentation. Deltageren styrker sine kompetencer til at formidle observationer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, ligesom deltageren øger sine kompetencer til faglig refleksion over egen og andres praksis og derigennem bidrager til udvikling af praksis.

Fagnummer: 48720 Klinisk psykiatrisk praksis Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25