IoT-IIoT_21624_undergruppe_2023-2028

IoT/IIoT: Sensorteknologier og måleteknik

Kort fortalt

Uddannelsesmålet er opdelt i 3 delmål. - Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT opgaver, omhandlende:1. Valg af sensortype, samt kvalitetsmåling og fejlanalyse på sensor-outputs (2 dage)2. Valg af kommunikationsteknologi og sikkerhedsløsning, samt risikoanalyse og fejlfinding (2 dage)3. Anvendelse af designguideline til design af mindre IoT/IIoT løsninger (1 dag).

IoT/IIoT: Sensorteknologier og måleteknik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49561 - IoT/IIoT: Sensorteknologier og måleteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Beskrivelse:
Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT relaterede opgaver, som omfatter:
- Udvælgelse af sensortyper og sensorsystemer i forhold til en given opgave
- Kvalitetsmåling og -validering af sensor-outputs
- Fejlanalyse på analoge, digitale, serielle og trådløse outputs.

Deltageren kan under arbejdet med IoT/IIoT relaterede opgaver, anvende opnået viden om:
- Sensortyper og sensorsystemer, der kan anvendes til IoT og IIoT løsninger
- Hvilke sensortyper, der er bedst egnet i forhold til givne opgaver
- Grundlæggende elektronik og måleteknik
- Grundlæggende om analoge og digitale signaler
- Forskellige outputsignaler fra sensorer
- Måling på outputsignal fra forskellige sensortyper, og hvornår et signal er valid.

Fagnummer: 49561 IoT/IIoT: Sensorteknologier og måleteknik Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80