IoT_IIoT_undergruppe

IoT/IIoT: Embedded system og programmering

Kort fortalt

Uddannelsesmålet er opdelt i 2 delmål.Deltageren kan: 1. Opbygge en embedded løsning på et Breadboard, og anvende det embeddede systems programmeringssprog til at fremstille en mindre løsning. 2. Opbygge og programmere en IoT/IIoT embedded løsning, der integrerer en sensor med et embedded system, hvor udviklet program analyserer/bearbejder dataene inden de sendes på nettet.

IoT/IIoT: Embedded system og programmering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49562 - IoT/IIoT: Embedded system og programmering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Beskrivelse:
Deltageren kan:
- Beskrive hvilke elementer, der indgår i et embedded system, omfattende hardware, interfacemuligheder, styresystem, programmeringssprog og tilhørende udviklingsværktøj
- Ud fra en konkret opgave og med et standard embedded system, opbygge en mindre prototype-løsning på et Breadboard
- Anvende det embeddede systems programmeringssprog til at fremstille en mindre løsning.

Deltageren kan herunder anvende opnået viden om et aktuelt embedded system med tilhørende programmeringssprog, indbefattende:
- Det embeddede systems principielle opbygning, med tilhørende interface- og tilkoblingsmuligheder til eksterne enheder og til et netværk
- Styresystemets principielle opbygning i et embedded system
- Opbygning af en prototype løsning
- Aktuelle værktøjer til at kommunikere med et embedded system, og til håndtering af programudvikling
- Programmeringssproget i det embeddede system, og herunder programmeringssprogets programbibliotek og grundlæggende elementer som variabler, konstanter, datatyper, udtryk, programstruktur, syntaks samt input/output af data.

Fagnummer: 49562 IoT/IIoT: Embedded system og programmering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70