IoT-IIoT_21624_undergruppe_2023-2028

IoT/IIoT: Design af løsning

Kort fortalt

Uddannelsesmålet er opdelt i 3 delmål. - Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT opgaver, omhandlende:1. Valg af sensortype, samt kvalitetsmåling og fejlanalyse på sensor-outputs (2 dage)2. Valg af kommunikationsteknologi og sikkerhedsløsning, samt risikoanalyse og fejlfinding (2 dage)3. Anvendelse af designguideline til design af mindre IoT/IIoT løsninger (1 dag).

IoT/IIoT: Design af løsning

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49561 - IoT/IIoT: Design af løsning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte personer, inden for det datatekniske område, og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med IoT og IIoT løsninger, der kræver anvendelsesorienteret viden om sensorteknik rettet mod IoT/IIoT, samt anvendelsesorienteret viden om kommunikationsteknologier, trådløse teknologier og sikkerhed rettet mod IoT/IIoT.Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har en grundlæggende viden om analog- og digitalteknik, og at deltageren har grundlæggende kompetencer i forhold til netværksteknik.

Beskrivelse:
Deltageren kan arbejde med IoT/IIoT relaterede opgaver, som omfatter anvendelse af designguideline til design af mindre IoT/IIoT løsninger.

Deltageren kan under arbejdet med IoT/IIoT relaterede opgaver, anvende opnået viden om:
- Best praksis løsninger på anvendelse af IoT og IIoT
- Designguidelines, der er gode at anvende ved design af IoT/IIoT løsninger
- Aktuelle industristandarder som fx RAMI (Reference Architectural Model Industrie).

Fagnummer: 49561 IoT/IIoT: Design af løsning Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.031,90