Reng__ring_undergruppe

Introduktion til rengøring i private hjem

Kort fortalt

Deltageren kan udføre rengøringsopgaver og vaskefunktioner med hygiejniske og rationelle metoder under hensynstagen til aftalegrundlag og med forståelse for betydning af god kommunikation og service.

Introduktion til rengøring i private hjem

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49393 - Introduktion til rengøring i private hjem

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter og andre, der gør rent i private hjem.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med rengøring af overflader og materialer
anvende egnede
- rengørings- og vaskemidler
- redskaber
- maskiner

I forbindelse med at planlægge og udføre rengøring
gøre rent ud fra
- aftalegrundlaget
- hygiejniske og rationelle metoder
- respekt for at arbejde og opholde sig i private hjem

I forbindelse med kommunikation og service
kommunikere positivt med og give service til
- kunder
- borgere
- kollegaer

Fagnummer: 49393 Introduktion til rengøring i private hjem Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50