Dagtilbud_undergruppe

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

Kort fortalt

Deltageren introduceres til arbejdet indenfor det pædagogiske område. Uddannelsen giver indblik i de danske institutioners organisering og kulturen på børneområdet. Fokus i uddannelsen er også på bevidsthed om egen kulturel baggrund og dennes betydning for at kunne indgå i det pædagogiske arbejde.

Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47940 - Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til flygtninge, indvandrere og personer med dansk som andetsprog, som søger arbejde på det danske arbejdsmarked inden for det pædagogiske felt, med fokus på dagtilbudsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan:

medvirke i daglige arbejdsopgaver i samarbejde med børn, forældre og kollegaer og hermed få forståelse for varetagelse af jobfunktioner inden for det pædagogiske område
indgå i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter, ud fra et grundlæggende kendskab til kulturen på børneområdet
med bevidsthed om egne værdier og normer, udvise forståelse for andres værdier og normer, i forhold til børns opdragelse, læring og udvikling
blive bevidst om at vedkommendes kulturbaggrund er en ressource som kan anvendes indenfor det pædagogiske arbejdsfelt
gennem et bevidst relationelt samspil med børn og forældre, medvirke til at støtte etniske børn i deres personlige, kulturelle og sociale udvikling
kan søge sparring og indgå i et samarbejde med kollegaer.

Fagnummer: 47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 6.757,50