Anlaegsstruktor-sjakbajs_21194_undergruppe_2022-2027

Introduktion til belægningsarbejde

Kort fortalt

Kurset er en introduktion til belægningsarbejde, hvor deltageren får kendskab til forskellige typer af betonbelægningssten samt instrueres i hvordan man korrekt betjener afkortningsværktøj og opbygger et bærelag. Deltageren bliver i stand til i samarbejde med andre at udføre grundlæggende belægningsarbejder efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi.

Introduktion til belægningsarbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49806 - Introduktion til belægningsarbejde

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere uden branchekendskab til anlægsområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke til:
- Anvendelse af forskellige typer af betonbelægningssten til udførelse af befæstede belægninger og kantafgrænsninger
- Korrekt betjening af afkortningsværktøj ved udførelse af belægningsopgaver
- Korrekt opbygning af bærelaget ved faglig udførelse af belægning jf. DS1136
- Afsætning samt afretning til belægningsopgaver.
- Anvendelse af gældende belægningsnormer og standarder for belægningsarbejder.

Deltageren kan:
- I samarbejde med andre udføre grundlæggende belægningsarbejder.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt - anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49806 Introduktion til belægningsarbejde Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 8.069,00