__ldrepleje_undergruppe

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

Kort fortalt

Efter uddannelsen har du viden om basale ikke-komplicerede omsorgs- og plejeopgaver hos borgeren på plejehjem eller hjemmepleje, fx støtte til af- og påklædning, rengøring, mobilisering samt støtte til at spise og drikke. Du får viden om etik, kommunikation og omsorg i mødet med borgerne. Du får viden om, hvad du skal observere hos borgeren, sådan at du kan reagere hvis borgeren er ved at blive syg, og du lærer at videreformidle dine observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

17-06-2024
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
5 dage Daghold
26-08-2024
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmeplejen
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
5 dage Daghold
Info om fag
49980 - Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse. Målgruppen skal løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp på plejecentre og i hjemmeplejen. Det kan fx være voksne som via jobcenter ønsker uddannelse eller arbejde i ældreplejen eller voksne over 18 år som ansættes i ferie/weekend vikariater.

Beskrivelse: Deltageren:

får viden om arbejdet i hjemmeplejen og på plejecenter, mødet med borgere og pårørende samt får viden om tværfaglige samarbejdspartnere.
får viden om hvordan man møder borgeren i borgerens hjem på en omsorgsfuld og professionel måde, med viden om etik og kommunikation.
kan handle korrekt ud fra lovgivning om tavshedspligt og lovgrundlag for delegering til medhjælp, herunder udlevering af medicin.
får forståelse for aldringens betydning for borgerens kognitive og fysiske funktionsniveau, og får viden om borgeren som har en demenssygdom. Deltageren kan anvende denne forståelse og viden i samarbejdet med borgeren om ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx af- og påklædning, mund- og tandpleje, mobilisering samt støtte til at spise og drikke.
får forståelse for løsning af praktiske opgaver i hjemmet, fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens hjem. Deltageren kan anvende basal viden om hygiejniske principper for at kunne løse de praktiske opgaver, såsom korrekt håndhygiejne og egen hygiejne.
kan anvende ergonomiske principper såvel i forbindelse med løsning af praktiske opgaver hos borgeren som støtte til borger ved almen aktivitet.
kan observere de mest almindelige symptomer på ændret tilstand og adfærd hos kendt borger og kan videregive disse observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Fagnummer: 49980 Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75