Dagtilbud_undergruppe

Interkulturel pædagogik

Kort fortalt

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne kvalifikationer og pædagogiske kompetencer i interkulturel pædagogik, således at de kan støtte og styrke integrationen af børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund.

Interkulturel pædagogik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42659 - Interkulturel pædagogik

Målgruppe: Medarbejdere i AMU-målgruppen ansat i pædagogiske dag- og døgntilbud.

Beskrivelse: Deltagerne kan iværksætte flerkulturelle aktiviteter gennem indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed. De kan igangsætte sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling, modersmålets betydning og sprogstimulerende metoder. Særlig vægt bliver lagt på, at deltageren kan samarbejde med forældre og pårørende med viden om de dilemmaer i samarbejdet, som har udgangspunkt i værdi- og kulturforskelle og minoritets- og majoritetsforholdet. Deltagerne medvirker til, at børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund udvikler livskompetencer, og styrker denne indsats ved tydelighed i adfærd og brug af grænsesætning.

Fagnummer: 42659 Interkulturel pædagogik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50