F-I_undergruppe

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Kort fortalt

Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.

Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

08-03-2023
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
02-05-2023
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
3 dage Daghold
Info om fag
43766 - Interkulturel kompetence i jobudøvelsen

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Beskrivelse: Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse.

I jobfunktionen indgår:
Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed.
Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

Fagnummer: 43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45