Elektronik-svagstrom_21624_undergruppe_2023-2028

Instrumentering, program. af test og målsystemer

Kort fortalt

Deltageren kan selvstændigt installere, konfigurere og udvikle basale applikationer til computerba-serede test- og målesystemer indeholdende bus- og netværksopkoblede måleinstrumenter, og kan herunder anvende et specifikt udviklingssoftware, samt opnået viden om programudvikling, meto-der til styring af instrumenter, kommunikationsstandarder, dataopsamling og visualisering af data.

Instrumentering, program. af test og målsystemer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47219 - Instrumentering, program. af test og målsystemer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med opbygning af test- og målesystemer. Der forudsættes, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til programmering, måleinstrumenter og måleteknik.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt og i forhold til en given opgave installere, konfigurere samt udvikle basale applikationer til computerbaserede test- og målesystemer indeholdende bus- og netværksopkoblede måleinstrumenter.
Deltageren kan herunder anvende et specifikt udviklingssoftware, samt den opnåede viden om programudvikling, dataopsamling, databehandling og visualisering af data.
Deltageren kan endvidere anvende opnået viden om kommunikationsstandarder mellem instrumenter og computersystemer, samt om instruktioner og metoder til styring af instrumenter.
Deltageren skal på forhånd have kendskab til programmering, typisk anvendte måleinstrumenter og måleteknik.

Fagnummer: 47219 Instrumentering, program. af test og målsystemer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50