Automatik_undergruppe

Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow

Kort fortalt

Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, akkumulatorer, cylindre og motorer. Endvidere kan deltageren fremstille diagrammer, deltageren kan redegøre for hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement. Deltageren kan redegøre for viskositet, additiver og viskositetsindeks på olier.

Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow

23-09-2024
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
5 dage Daghold
Info om fag
47766 - Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne deltage i vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Beskrivelse: Deltageren kan montere og idriftsætte hydrauliske styringer for tryk og flow, herunder udvælge komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, akkumulatorer, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren fremstille forbindelses- og funktionsdiagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard.

Deltageren kan ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard.

Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier. Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.

Fagnummer: 47766 Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50