__ldrepleje_undergruppe

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

Kort fortalt

Formålet er, at deltagerne kan tage initiativ til, at borgerens hverdagsliv prioriteres som et professionelt indsatsomåde i det tværfaglige social- og sundhedsarbejde. Dette sker med afsæt i en aktuel viden om sundheds- og sygdomsopfattelser i forskellige befolkningsgrupper og om metoder til at indsamle og anvende oplysninger om borgerens hverdagsliv til brug i det tværfaglige social- og sundhedsarbejde.

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40596 - Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper med erfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan i social- og sundhedsarbejdet bidrage til at få borgerens dagligdag til at fungere bedst muligt ved at tage udgangspunkt i ressourcer og belastninger i borgerens hverdagsliv. I den forbindelse kan deltageren samarbejde med borgeren ud fra en aktuel viden om, hvordan kulturelle, religiøse og sociale faktorer påvirker hverdagslivet, samt om sundheds- og sygdomsopfattelser i forskellige grupper i samfundet. I det arbejde kan deltageren i forbindelse med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme fokusere på borgerens evne til hjælp til selvhjælp.

Desuden kan deltageren bidrage til at optimere den tværfaglige indsats i et pleje-, omsorgs- eller rehabiliteringsforløb ved at arbejde systematisk med metoder til at indsamle og formidle relevante oplysninger om borgerens tidligere og aktuelle hverdagsliv.

Deltageren kan forholde sig reflekterende og analyserende til betydningen af sin egen kultur og sine egne normer og værdier i forhold til sin jobudøvelse. På baggrund heraf kan deltageren sikre kvaliteten i indsatsen uanset borgerens baggrund og eventuelle sproglige barrierer.

Endelig kan deltageren i tværfaglige sammenhænge selvstændigt tage initiativ til, at borgerens hverdagsliv prioriteres som et professionelt indsatsområde i social- og sundhedsarbejdet.

Fagnummer: 40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00