Elektronik_svagstr__m_undergruppe

HF modtageteknik og måleteknik

Kort fortalt

Deltageren kan justere og fejlfinde på radiobaseret udstyr, der indeholder forskellige former for modtagekredsløb. Deltageren kan foretage simple beregninger på resonanskredsløb. Deltageren kan udvælge og anvende relevant måleudstyr, herunder eksempelvis signalgenerator, HF-millivoltmeter og frekvenstæller. Deltageren får teoretisk kendskab til forskellige radiobaserede systemer.

HF modtageteknik og måleteknik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45037 - HF modtageteknik og måleteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for elektronik og svagstrøm, som er eller har været beskæftiget med justering og fejlfinding på udstyr der indeholder højfrekvenskredsløb.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage simple beregninger på svingningskredse og på HF-grundkoblinger, hvori der indgår resonanskredsløb, eksempelvis blander, oscillator, og demodulatorer/detektorer til forskellige modulationstyper og kan fejlfinde/fejlrette på modtageudstyr, der arbejder efter enkelt- og dobbelt-super princippet samt på direct-conversion modtagere og anvende relevant måleudstyr til måling på modtagerkredsløb, der anvendes i forskellige radiobaserede systemer.

Deltageren kan, med den teoretiske viden, der opnås om HF-måleteknik og forskellige radiobaserede systemer, selvstændigt sætte sig ind i brugen af forskellige typer HF-måleudstyr, der anvendes til målinger på radiobaserede systemer og de enkelte grundkredsløb, der findes deri.

Fagnummer: 45037 HF modtageteknik og måleteknik Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50