__ldrepleje_undergruppe

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

Kort fortalt

Deltageren opnår redskaber og færdigheder til at varetage helhedsorienteret pleje af mennesker med kroniske smerter, så der opnås mest mulig livskvalitet.

Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48706 - Helhedspleje af borgere med kroniske smerter

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter

Beskrivelse: Deltageren kan varetage helhedsorienteret pleje hos mennesker med kroniske smerter således at borgeren opnår den bedst mulige livskvalitet.

Deltageren har viden om smertens indvirken på de fysiske, psykiske, sociale og åndelige aspekter i menneskets liv.
Deltageren kan genkende typiske problemstillinger hos mennesker med kroniske smerter, og kan planlægge og målrette en helhedsorienteret pleje herudfra.
Deltageren kan tage initiativ til dialog med borgeren om dennes mestring af dagligdagen med smerter. Deltageren kan aktivt støtte borgeren i bedst mulig mestring på baggrund af kendskab til mestringsværktøjer og kan formidle kontakt til relevante tilbud til mennesker med kroniske smerter.
Deltageren er bevidst og refleksiv i sin kommunikative tilgang til borgeren, og får viden om sammenhængen mellem den kommunikative tilgang og borgerens oplevelse af smerte.
Deltageren kender sin rolle og kompetence i det tværfaglige team, og deltageren kan vejlede kollegaer i borgerens mestringsstrategier samt i hvordan borgeren bedst muligt støttes.

Fagnummer: 48706 Helhedspleje af borgere med kroniske smerter Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25