Lastbil_varebil_undergruppe

Grundlæggende flakkøretøjer

Kort fortalt

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende og betjene forskellige flakkøretøjer, wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.

Grundlæggende flakkøretøjer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
42845 - Grundlæggende flakkøretøjer

Målgruppe: Chauffører/skraldemænd med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere, selvstændige vognmænd.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:

- Flakkøretøjets opbygning, virkemåde og kontrolsystemer,
- Aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg og deponier m. m.
- Regler for at afsætte container på offentlig vej
- Aflæsning af forskelligt affald på en både sikker og forsvarlig måde
- Om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
- Sortering af affald samt vejlede kunder heri
- Anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr

Deltageren kan på baggrund af denne viden udføre:
- Bakning og manøvrering på lokaliteter med vanskelige passager og snævre pladsforhold
- Betjening af forskellige flakkøretøjers wire- og kroghejs samt containertyper på en sikker og driftsmæssig korrekt måde.
- Drifts- og færdselssikkerhedsmæssige eftersyn af køretøj og udstyr
- Betjening af containertyper til fast affald
- Elementær vedligeholdelse af det hydrauliske system og af komponenter, hvor der opstår slitage og belastning

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.
Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 42845 Grundlæggende flakkøretøjer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.327,40