Event___Projektledelse_undergruppe

Grundlæggende eventkoordinering

Kort fortalt

Efter kurset kan du på grundlæggende niveau udvikle, kommunikere og gennemføre events.

Grundlæggende eventkoordinering

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49328 - Grundlæggende eventkoordinering

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eventopgaver.

Beskrivelse: Kommunikation i forhold til udvikling og gennemførelse af events og oplevelser
Deltageren kan på grundlæggende niveau planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget og personlig fremtræden i forhold til kommunikationskanaler, målgrupper og kommunikationssituationer.

Deltageren har på grundlæggende niveau viden om målgrupper for kommunikation og målrettet kommunikation. Samt om betydningen af sprognormer i forhold til talesprog/præsentationer og breve/mails.

Deltageren har på grundlæggende niveau viden om anvendelse af de rette kommunikationskanaler i forhold til målgruppen og til anvendelse af teknologiske værktøjer til formidling og til at fremme ønsket effekt i en konkret kommunikationssituation.

Deltageren kan på grundlæggende niveau udføre mundtlig præsentation af en afgrænset event- eller oplevelsesopgave ved hjælp af teknologiske værktøjer.

Deltageren kan på grundlæggende niveau udføre udarbejdelse af korte tekster til en målrettet event- og oplevelsesopgave og begrunde valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og den målgruppe teksten skal ramme samt i forhold til den valgte kommunikationskanal.

Produkter: Breve og mails, storytelling, drejebog, tekster og markedsføring til hjemmesider og sociale medier, præsentationer i PowerPoint.

Planlægning og gennemførelse af en event og oplevelse
Deltageren kan på grundlæggende niveau planlægge og udføre alle elementer i en afgrænset event- og oplevelsesopgave ud fra en helhedsforståelse.

Deltageren kan på grundlæggende niveau involvere relevante partnere ved planlægning og gennemførelse af en event samt følge op på om det opnåede resultat af eventen levede op til det opstillede mål for eventen.

Deltageren kan på grundlæggende niveau opstille og gennemføre de forskellige faser i et udviklingsprojekt. Herunder kan deltageren anvende administrative it-hjælpeværktøjer, opstille budget og regnskab samt anvende evalueringsværktøjer.

Deltageren har på grundlæggende niveau overblik over de juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved en eventopgave.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende, værktøjer til projektstyring og kvalitetssikring af en event og oplevelse. Herunder udarbejdelse af projektplaner og præsentationer ved hjælp af IT-værktøjer.

Deltageren kan på grundlæggende niveau udarbejde og begrunde alternative løsnings- og styringsmodeller for eventopgaver ud fra virksomhedens og/eller kundens forventninger til økonomi, service og kvalitet.

Produkt: Værktøjer til projektstyring og planlægning, budget, regnskab, evalueringsværktøjer.

Idéudvikling og koncept for event- eller oplevelsesopgave
Deltageren kan på grundlæggende niveau, og i et samarbejde med andre udvikle en idé fra start til slut under hensyntagen til målgruppens behov og forventninger samt aftalte rammer for eventopgaven.

Deltageren kan på grundlæggende niveau arbejde målrettet med idéudviklingsprocessens forskellige faser.

Deltageren kan på grundlæggende niveau opstille projektøkonomi, budgettering, nøgletal og principper for forretningsdrift generelt på simple event- og oplevelsesopgaver.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anbefale relevante salgs- og kommunikationskanaler og redegøre for valg af kanal i forbindelse udviklet event idé.

Deltageren kan på grundlæggende niveau anvende kreative metoder til idéudvikling og til forklaring af forretningspotentialet i en eventidé.

Deltageren kan på grundlæggende niveau udarbejde budgetter og andre konkrete beregninger til synliggørelse af de forventede økonomiske udgifter og indtægter ved en opgave.

Deltageren kan på grundlæggende niveau udarbejde en simpel salgs- og markedsføringsplan i forbindelse med gennemførelsen af en simpel/enkel udviklingsopgave i eventbranchen.

Produkt: Idéoplæg, tilbud, salgs- og markedsføringsplan, projektøkonomi.

Fagnummer: 49328 Grundlæggende eventkoordinering Varighed 25 dage AMU-pris: DKK 5.200,00 Uden for målgruppe: DKK 13.748,75