__ldrepleje_undergruppe

Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig kompetencer til at udføre grundlæggende omsorg, pleje og personlig hjælp ud fra borgerens funktionsevne og visiterede indsatser. Der er fokus på professionelle samtaler og kommunikation med borgeren og tværfaglige samarbejdspartnere. Du lærer at observere og vurdere sundhedstilstand hos borgeren. Uddannelsen er 3 af 5 i en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper - FSSH3

Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22095 - Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3

Målgruppe: Uddannelsen er den tredje arbejdsmarkedsuddannelse ud af fem i en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper. Det anbefales, at uddannelsen bygger videre på "Praktisk hjælp og professionelle relationer - FSSH2".Målgruppen er medarbejdere, som har en uddannelse svarende til og med erhvervsuddannelsesniveau eller ufaglært social- og sundhedspersonale.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Udføre grundlæggende pleje og omsorg, personlig hjælp og delegerede opgaver ved medicinhåndtering, samt integrere principper og procedurer for personlig hygiejne, mund- og tandpleje og afbrydelse af smitteveje.
Indgå og udvikle en relation og opretholde et respektfuldt og involverende samarbejde med borgeren, der understøtter et meningsfuldt hverdagsliv, ud fra viden om betydningen af borgerens livshistorie, kultur og selvbestemmelsesret.
Planlægge og gennemføre professionelle samtaler med borgeren og pårørende, ud fra viden om mellemmenneskelige relationer, kommunikation, ligeværdighed og empati samt borgerens behov, plejeplaner og træningsplaner.
Støtte og involvere borgeren og pårørende i at opretholde selvbestemmelse og træffe valg vedrørende rehabiliteringsforløb og egen sundhedstilstand.
Videregive relevante observationer til fagpersoner, på baggrund af viden om relevante samarbejdspartneres arbejdsområder, for at bidrage til en helhedsorienteret tilgang til pleje og omsorg og til tværsektoriel og tværfaglig kommunikation og samarbejde.
Planlægge, udføre og evaluere pleje- og omsorgsopgaver, samt motivere og guide borgeren til livskvalitet og egenomsorg på baggrund af viden om grundlæggende behov, observationsmetoder og vurdering af fysisk, psykisk og social sundhedstilstand.
Planlægge og gennemføre forebyggende og sundhedsfremmende initiativer med vægtning af måltidernes betydning, i samarbejde med borgeren og pårørende, ud fra viden om en hensigtsmæssig ernæring og procedurer for fødevarehåndtering.
Inddrage viden om den alderssvækkede borgers funktionsniveau, behov og hyppigst forekommende kroniske sygdomme, og livsstilssygdomme så pleje- og omsorgsarbejdet udføres med omsorg og respekt for det enkelte menneske.
Støtte borgeren i netværksskabelse, herunder motivere og vejlede borgeren til at anvende relevante tilbud og støttemuligheder fra frivillige netværk, ud fra viden om netværkets betydning for borgerens livskvalitet, egenomsorg og rehabiliteringsforløb.
Planlægge og udføre arbejdsopgaver, herunder forflytningsopgaver, ud fra viden om arbejdsmiljø og ergonomi, borgerens ressourcer, ergonomiske principper og hjælpemidler.

Fagnummer: 22095 Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3 Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25