Gartneri_anl__g_undergruppe

Grundlæggende anlægsteknik

Kort fortalt

Deltageren kan udføre afsætning, linjenivellement, arbejdsplanlægning og arbejdstegninger, samt arbejdsskitser, udføre og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i betonvarer hvori, der indgår belægninger, kantsten, terræntrapper og terrænmure i rette linjer i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.

Grundlæggende anlægsteknik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du lærer at lave afsætning, linjenivellement, arbejdsplanlægning, arbejdstegninger og arbejdsskitser

·       Du kan skabe og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i betonvarer

·       Du lærer at arbejde med belægninger, kantsten, terræntrapper og terrænmure i rette linjer

·       Du kan udføre mindre anlægsopgaver på egen hånd

·       Du kan udføre større anlægsopgaver i samarbejde med andre

·       Du lærer at tage hensyn til det gode arbejdsmiljø i dit arbejde

Info om fag
47803 - Grundlæggende anlægsteknik

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i henhold til gældende normer udføre grundlæggende:

Afsætning
Linjenivellement
Arbejdsplanlægning
Arbejdstegninger/arbejdsskitser

Herunder kvalitet sikre anlægsgartneropgaver i betonvarer hvori, der indgår:

Belægninger
Kantsten
Terræntrapper og terrænmure i rette linjer

Fagnummer: 47803 Grundlæggende anlægsteknik Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 1.920,00 Uden for målgruppe: DKK 9.170,00