Gartneri_anl__g_undergruppe

Grundlæggende anlægsteknik

Kort fortalt

Deltageren kan udføre afsætning, linjenivellement, arbejdsplanlægning og arbejdstegninger, samt arbejdsskitser, udføre og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i betonvarer hvori, der indgår belægninger, kantsten, terræntrapper og terrænmure i rette linjer i henhold til de til enhver tid gældende normer for det pågældende arbejde samt under hensyntagen til et godt arbejdsmiljø.

Grundlæggende anlægsteknik

06-01-2025
Grundlæggende anlægsteknik 1
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
15 dage Daghold
05-01-2026
Grundlæggende anlægsteknik 1
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
15 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du lærer at lave afsætning, linjenivellement, arbejdsplanlægning, arbejdstegninger og arbejdsskitser

·       Du kan skabe og kvalitetssikre anlægsgartneropgaver i betonvarer

·       Du lærer at arbejde med belægninger, kantsten, terræntrapper og terrænmure i rette linjer

·       Du kan udføre mindre anlægsopgaver på egen hånd

·       Du kan udføre større anlægsopgaver i samarbejde med andre

·       Du lærer at tage hensyn til det gode arbejdsmiljø i dit arbejde

Info om fag
47803 - Grundlæggende anlægsteknik

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i henhold til gældende normer udføre grundlæggende:

Afsætning
Linjenivellement
Arbejdsplanlægning
Arbejdstegninger/arbejdsskitser

Herunder kvalitet sikre anlægsgartneropgaver i betonvarer hvori, der indgår:

Belægninger
Kantsten
Terræntrapper og terrænmure i rette linjer

Fagnummer: 47803 Grundlæggende anlægsteknik Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 3.120,00 Uden for målgruppe: DKK 10.068,25