F__devareindustri_undergruppe(2)

GMP facility design og kontrol af GMP

Kort fortalt

Du lærer om de krav der er til beklædning i forskellige rumklassificeringer og er trænet i aseptisk omklædning, betjening af udstyr og kontrolmetoder. Du vil få et grundlæggende kendskab til produkter produceret i GMP regulerede produktionsmiljøer i pharma- og fødevareindustrien.

GMP facility design og kontrol af GMP

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49538 - GMP facility design og kontrol af GMP

Målgruppe: Uddannelsen retter sig primært mod operatører med proces- eller industrioperatøruddannelse eller personer, der har tilsvarende erfaring i pharma- eller fødevarevirksomheder.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Grundlæggende forståelse for krav til adgang og indretning af produktionsområder underlagt GMP regler.
Grundlæggende kendskab til produkter produceret i GMP regulerede produktionsmiljøer i pharma- og fødevareindustrien.
Baggrundskendskab om krav til beklædning inden for de forskellige rumklassificeringer.
Fået træning i aseptisk omklædning, betjening af udstyr og kontrolmetoder.
Kendskab til udtagelser af kontrolanalyser i forbindelse med miljøovervågning og validering.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Medvirke til manuel rengøring i aseptisk miljø.
Udpege kritiske punkter og processer i henhold til gældende GMP regler.

Fagnummer: 49538 GMP facility design og kontrol af GMP Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.980,90