Gartneri_anl__g_undergruppe

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Kort fortalt

Certifikatuddannelse. Uddannelsen omhandler kendskab til plantebeskyttelsesmidler og miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig udbringning af plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte. Uddannelsen giver mulighed for at få udstedt S2 autorisation i henhold til bekendtgørelse nr. 969 ag 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler.

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

19-06-2024
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
2 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

·       Du får S2 autorisation i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016

·       Du bliver autoriseret og uddannet bruger af bekæmpelsesmidler

·       Du lærer at planlægge og bruge plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring

·       Du lærer om integreret plantebeskyttelse (IPM)

·       Du lærer at klargøre, bruge, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter og granulatspredere

·       Du lærer om plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter, brugsanvisninger, virkningsmåde, anvendelse og behandlingsfrist

·       Du lærer at beregne, hvor store mængder du behøver

·       Du lærer om lovgivningen, farer og risici

·       Du lærer, hvordan du opbevarer og skiller dig af med midlerne

·       Du lærer om miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig brug

Info om fag
48170 - Hånd- og rygsprøjtecertifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget med udbringning af plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte og tilsvarende udstyr og som i henhold til gældende lovgivning ønsker at opnå S2 autorisation til køb samt anvendelse plantebeskyttelsesmidler med hånd- og rygsprøjte med et tankvolumen på maksimalt 25 liter. Kurset henvender sig dermed ikke til personer, der allerede har erhvervet sprøjtecertifikat og evt. efterfølgende opfølgningskursus til et sådant, idet sådanne personer på den baggrund kan erhverve en S1 autorisation, som giver samme rettigheder som en S2 autorisation.

Beskrivelse: Deltagerne kan efter gældende bestemmelser, jf. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte, granulatspreder eller ved påsmøring af midler under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM)

Deltageren kan under hensyntagen til arbejdsmiljøet og miljøet klargøre, anvende, rengøre og vedligeholde rygsprøjter, håndholdte sprøjter, granulatspredere og tilsvarende udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Deltageren har kendskab til plantebeskyttelsesmidler, typer, etiketter og brugsanvisninger, midlernes virkningsmåde, anvendelse, behandlingsfrist og beregning af behov for mængder aktivstof og væskemængde og journalføring ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Deltagen har kendskab til relevant lovgivning, fareklasser, farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, foranstaltninger til at identificere og begrænse farer og risici, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af plantebeskyttelsesmidler

Fagnummer: 48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.980,60