HR___Ledelse_undergruppe

Formidling af information om personalejura

Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset søge og indsamle materiale inden for området Personalejura og bearbejde og videreformidle opdateret viden mundtligt og skriftligt.

Formidling af information om personalejura

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40408 - Formidling af information om personalejura

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der arbejder med HR-relaterede opgaver, herunder opgaveløsninger i funktionsområdet fra personaleadministrative opgaver til strategiske personaleudviklingsopgaver.Medarbejderen arbejder med personalejuridiske opgaver.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge og redigere relevant materiale og formidle dette skriftligt såvel som mundtligt til medarbejderne og dermed sikre at organisationens samlede viden om Personalejura holdes opdateret. Deltageren kan indsamle artikler og lovmæssigt materiale med henblik på at opdatere eksisterende viden indenfor Personalejura.

Fagnummer: 40408 Formidling af information om personalejura Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 789,95