__ldrepleje_undergruppe

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

Kort fortalt

Uddannelsen er rettet mod personer med en erhversuddannelse eller ufaglærte, der arbejder inden for den kommunale ældrepleje og det pædagogiske område. Deltageren tilegner sig færdigheder i tilrettelæggelse og udførelse af forflytnings- og lejringsopgaver i borgerens hjem, hvor vægten lægges på videndeling, samarbejde, etik, forebyggelse, arbejdsmiljø samt anvendelse af borgerens resurser og tekniske hjælpemidler.

Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

29-05-2024
Forflytning og speciallejring
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
5 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kan tilrettelægge og udføre både almindelige og specielle forflytnings- og lejringsopgaver i borgerens hjem
  • Du lærer, hvordan du forebygger komplikationer og skader hos borgeren
  • Du kan udvælge og bruge relevante tekniske hjælpemidler og faglige principper
Info om fag
40934 - Forflytning og speciallejring i borgerens hjem

Målgruppe: Medarbejdere med en erhvervsuddannelse eller ufaglærte, der er ansat til at varetage forflytning og speciellejring af borgeren i borgerens eget hjem.

Beskrivelse: Deltageren kan, ud fra viden om egen fysisk og psykisk formåen samt eget ansvars- og kompetenceområde, løse almindelige og specielle forflytnings- og lejringsopgaver. Deltageren kan anvende borgerens resurser til at forebygge komplikationer og skader hos borgeren.

Deltageren kan samarbejde med andre fagpersoner samt borgeren om at udvælge og anvende relevante tekniske hjælpemidler og faglige principper med henblik på at skabe praktiske løsninger på forflytnings- og lejringsopgaver i borgerens hjem. I den forbindelse kan deltageren træffe sundhedsmæssigt forsvarlige valg vedrørende arbejdsmiljøfaktorer. Endvidere kan deltageren foretage relevante etiske overvejelser om dilemmaer forbundet med at arbejde i borgerens hjem og følgelig overholde etiske krav.
Deltageren kan medvirke til at tilrettelægge arbejdet med henblik på at skabe videndeling og -tilegnelse blandt kollegerne. Deltageren er i stand til at bruge skriftlig kommunikation til at udvikle fælles forflytningspraksis.

Fagnummer: 40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75