Patientrelateret_service_p___sygehus_undergruppe

Forflytning og speciallejring

Kort fortalt

Forflytning og speciallejring er et enkeltfag fra uddannelsen til serviceassistent. Faget giver forudsætninger for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres.

Forflytning og speciallejring

27-03-2023
Forflytning og speciallejring
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
5 dage Daghold
Info om fag
05285 - Forflytning og speciallejring

Målgruppe: Faget henvender sig til personer, der ved arbejde med syge har behov for at flytte svært overvægtige personer og lejre patienter, som skal opereres.

Beskrivelse: Deltageren kan løse specielle forflytnings- og lejringsopgaver som forflytning af svært overvægtige personer og lejringer af patienter, som skal opereres.

Deltageren kan medvirke til at forebygge komplikationer og skader hos den immobile patient og kan samarbejde ved vurdering og udvælgelse af relevante hjælpemidler til specielle lejrings- og forflytningsopgaver.

Deltageren kan arbejde med patienterne således, at patienternes egne ressourcer anvendes.

Deltageren kan arbejde ud fra viden om egen fysiske og psykiske formåen.

Deltageren kan bruge sit netværk til at sparre i konkrete situationer og kan i samarbejde med det tværfaglige team indsamle og vurdere ny viden om forflytninger og lejring.

Fagnummer: 05285 Forflytning og speciallejring Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 640,00 Uden for målgruppe: DKK 3.501,75