Dagtilbud_undergruppe

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du, ud fra de tanker og intentioner der ligger til grund for den styrkede læreplan, arbejde systematisk med forældreinddragelse som en grundlæggende dimension i den pædagogiske praksis, og arbejde bevidst med forældreinddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.

Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får nye vinkler på forældreinddragelse som en gennem- og tværgående dimension i den pædagogiske praksis
  • Du får viden om organisering, deltagelse og evaluering af samarbejdet med de enkelte familier
  • Du får indblik i, hvordan du kan inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring
  • Du lærer at tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde
Info om fag
48730 - Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Uddannelsen tager udgangspunkt i, at deltageren opnår viden om og forståelse for de værdier, intentioner og krav til forældreinddragelse, der ligger til grund for den styrkede læreplan, og dagtilbuddets formulerede mål og forventninger, herunder at:

Deltageren systematisk kan arbejde med forældreinddragelse som en gennemgående og tværgående dimension i den pædagogiske praksis, arbejde bevidst med rammer for forældrenes medindflydelse og medbestemmelse, samt inddragelsens betydning for det enkelte barn og børnegruppen.
Deltageren kan alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, organisere, tage del i og løbende evaluere samarbejdet med den enkelte familie og forældregruppe.
Deltagerne kan, gennem planlagte og ikke planlagte aktiviteter, inddrage børne- og forældreperspektivet i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde tilpasset den enkelte familie.
Deltageren kan, ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold, metode og relevante kanaler og medier, tilrettelægge og gennemføre formelle og uformelle former for forældresamarbejde.
Deltageren kan, alene og sammen med forældrene og kollegaer, løbende reflektere over og forventningsafstemme inddragelsens form, indhold og resultater i relation til barnets trivsel og udvikling.

Fagnummer: 48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00