__ldrepleje_undergruppe

Farmakologi i somatikken

Kort fortalt

Deltagerne kan varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik således, at du kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Farmakologi i somatikken

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45673 - Farmakologi i somatikken

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af ny og tidligere erhvervet farmakologisk viden og erfaring, selvstændigt og i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer, varetage medicinadministration til borgere med somatisk sygdom.

Deltageren kan:

anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation
herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis.
observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner
handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder
udføre lægemiddelregning på udvidet niveau
varetage medicinering via subcutan kanyle
inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministration

Deltageren kan endvidere anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Fagnummer: 45673 Farmakologi i somatikken Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75