SOSU_og_P__D_hero

Faglig fordybelse: Sundhed og bevægelse

Faglig fordybelse: Sundhed og bevægelse

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40962 - Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle, planlægge, udføre og evaluere kropslige aktiviteter med børn, voksne og ældre ud fra en viden om betydningen af kropslig udfoldelse. I det arbejde kan deltageren tage højde for målgruppens forudsætninger, samt hvordan aktiviteterne kan indarbejdes i det daglige pædagogiske arbejde.

Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende i det daglige arbejde ved at motivere det enkelte barn, den enkelte unge eller den enkelte voksne til at bevæge sig. Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af en indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, samt hvilken betydning denne har på andre områder af individets udvikling.

Deltageren kan arbejde med kropsbevidsthed som et udviklingsredskab ud fra en viden om samspillet imellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling.

Fagnummer: 40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.179,00
47266 - Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

Målgruppe: Medarbejdere, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med omsorgsarbejde inden for pleje- og sundhedsområdet eller handicapområdet. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan inddrage sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med borgeren i det daglige omsorgsarbejde.
På baggrund af kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forskellige perspektiver på sundhedspædagogik kan deltageren støtte den enkelte borgers handlekompetencer eksempelvis til at sætte og nå egne mål, med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed. I det arbejde kan deltageren anvende konkrete redskaber og reflektere over betydningen af egne holdninger til sundhed og rollen som professionel, herunder også i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Fagnummer: 47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40