Event sikkerhed

Kort fortalt

Formålet er, med udgangspunkt i den til en hver tid gældende lovgivning, at sætte deltageren i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at medvirke ved afvikling af forskellige typer events.

Event sikkerhed
13-06-2022
Event Sikkerhed
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
07-11-2022
Event Sikkerhed
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
2 dage Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil få viden omkring de gældende love, regler og bestemmelser i forhold til sikkerhed.
  • Du vil kunne være til at sørge for sikkerheden ved afvikling af events.
  • Du vil kunne aflæse publikums adfærd, intensitet og dynamik.
  • Du vil kunne inddrage information fra briefing og evakueringsplan når du udfører opgaverne i praksis.
  • Du vil få viden omkring korrekt placering i forbindelse med visitationsopgaver.


Vi informerer om muligheden for Vurdering af basale færdigheder fagnr. 40131 tilmelding foretages på kviknr. 280046527343

Info om fag

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som medvirker ved den sikkerhedsmæssige afvikling af events.

Beskrivelse: Events
Deltageren kan med baggrund i gældende love, regler og bestemmelser på en sikkerhedsmæssig korrekt måde medvirke ved afvikling af forskellige typer events, herunder
- aflæse og vurdere publikums adfærd, intensitet og dynamik, samt anvende fagrelevante begreber korrekt
- i praksis demonstrere korrekt personlig fremtræden og adfærd ved sikring af kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed
- i praksis inddrage information fra briefing, evakueringsplan o.l. i udførelsen af opgaver
- i praksis inddrage viden om procedurer og korrekt placering ved visitation til at udføre visitationsopgaver
- udvise forståelse for risici ved anvendelsen af såvel lovlig som ulovlig pyroteknik ved events.

Teknik og udstyr
Deltageren kan med baggrund i gældende love, regler og bestemmelser rådgive om og i praksis medvirke ved teknisk opbygning af adgangskontrol og visitationsområde herunder
- have kendskab til særlige forhold ved anvendelse af radiokommunikation ved events
- i praksis demonstrere viden om anvendelse af de ved events gængse hegnstyper, herunder Mojo-hegn
- i praksis kunne håndtere opsætning og nedtagning samt løfteteknik på Mojo-hegn ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt
- i praksis demonstrere professionel adfærd ved frontstagearbejde.

Fagnummer: 48051 Event sikkerhed Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 252,00 Uden for målgruppe: DKK 1.392,80
Kursuspris
AMU:
DKK 252,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.392,80
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik