Dagtilbud_undergruppe

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

Kort fortalt

Efter endt uddannelse kan deltageren med afsæt i dokumentation og praksisnære evalueringsformer tilrettelægge den pædagogiske praksis. Deltageren får kendskab til konkrete evalueringsformers muligheder, der inddrager børneperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49857 - Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i refleksion, konkrete evalueringsformer og inddragelse af børneperspektiver i den daglige pædagogiske praksis, arbejde med evalueringskultur og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnenes sociale, personlige, kropslige og kognitive trivsel, læring, udvikling og dannelse på tværs af de seks læreplanstemaer.

Deltageren kan arbejde med at udvælge meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet som en del af at udvikle evalueringskulturen.

Fagnummer: 49857 Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50