Gartneri_anl__g_undergruppe

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med at etablere og pleje samt rådgive om vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk i forhold til anlæggets idé og funktion samt den biologiske ligevægt i bassinet og planter i og ved bassinet.

Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

06-06-2025
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold
08-06-2026
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at udarbejde skitseforslag til vandbassiner ud fra bassinets idé og funktion
  • Du lærer at tage hensyn til valg af foliematerialer, fittings og metoder til opbygning
  • Du lærer at genkende de mest tidstypiske vand- og sumpplanter
  • Du lærer at vælge de rigtige planter i og ved bassiner
  • Du lærer at udarbejde et planteetableringsforslag til både nye og eksisterende bassiner
  • Du kan genkende og beskrive de mest almindelige bassinfisk
  • Du lærer at vælge de rigtige planter og fisk udfra anlæggets idé og funktion
  • Du kan lave planer for regelmæssig og årlig vedligeholdelse af vandbassiner
  • Du kan finde almindelige problemer i og ved bassiner og udarbejde løsningsforslag
  • Du kender til brugen af kemiske vandplejemidler
Info om fag
42387 - Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskole- samt blomster- og havecenterområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan etablere og pleje mindre vandbassiner med vand- og sumpplanter samt fisk under hensyntagen til anlæggets idé og funktioner samt den biologiske ligevægt i bassinet.

Deltageren kan rådgive om pleje og vedligeholdelse af mindre vandbassiner, herunder vejlede om valg af planter i og ved bassinet samt udarbejde løsningsforslag ved problemfyldte bassiner.

Fagnummer: 42387 Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 6.795,50