Proces_undergruppe

Energi og produktion, CO2 Neutral

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at beregne/vurdere på energibesparelser og grønne energiomstillingsmuligheder i forhold til målsætningen om CO2 neutrale produktionsvirksomheder. Om nationale og internationale klimamål, den danske energiinfrastruktur og samspillet med udlandet. At forholde dig til energi- og ressourcesymbiose, herunder CO2 fangst, håndtering, lagring, transport og anvendelse.

Energi og produktion, CO2 Neutral

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21700 - Energi og produktion, CO2 Neutral

Målgruppe: Kurset er udviklet til personer med en procesoperatøruddannelse eller med lignende kompetencer, der i forhold til deres nuværende eller fremtidige job og karriere har ønske om/behov for viden og færdigheder inden for grøn energi og produktion.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om den nationale klimamålsætning (Klimaloven) og øvrige love, regler mv. på området samt de internationale EU og FN aftaler på klimaområdet (CO2 aftryk) og bæredygtighed mv.
Viden om dansk energiinfrastruktur samt energiudveksling og samspil med udlandet.
Viden om ikke finansielle regnskaber, herunder udledning af drivhusgasserne og miljøpåvirkningerne i Scope 1 - 2 - 3.
Viden om energiforbrug, -forsyning, -fremstilling, -besparelser, -kvoter og grønne energiomstillinger i forhold til målsætningen om neutral CO2 udledning i produktionsvirksomheder i et forretningsmæssigt perspektiv.
Viden om CO2 fangst, håndtering, lagring, transport og anvendelsesmuligheder af Grøn & Sort CO2.
Viden om livscyklusanalyse i forhold til produkter, emballage, produktionsudstyr mv.
Viden om energi- og ressourcesymbiose herunder cirkulærøkonomi med private, virksomheder, det offentlige og industrier (f.eks. spildvarme til fjernvarme, biomateriale til biogasanlæg og biogas retur, affald som ressource mv.).
Viden om Green Washing og Green Hushing.

Efter gennemført kursus kan deltageren med fokus på produktion:
Forholde sig til den nationale klimamålsætning (Klimaloven) og øvrige love, regler mv. på området samt de internationale EU og FN aftaler på klimaområdet (CO2 aftryk) og bæredygtighed mv.
Forholde sig til den danske energiinfrastruktur samt energiudveksling og samspil med udlandet.
Beregne/Vurdere på CO2 belastning og mulige besparelser i Scope 1 - 2 - 3 målt i CO2 e (CO2 Ækvivalenter).
Beregne/Vurdere på energiforbrug, -forsyning, -fremstilling, -besparelser og grønne energiomstillinger i forhold til målsætningen om neutral CO2 udledning i produktionsvirksomheder i et forretningsmæssigt perspektiv.
Forholde sig til CO2 fangst, håndtering, lagring, transport og anvendelsesmuligheder af Grøn & Sort CO2.
Deltage i udarbejdelsen af livscyklusanalyse i forhold til produkter, emballage, produktionsudstyr mv.
Forholde sig til energi- og ressourcesymbiose herunder cirkulærøkonomi med private, virksomheder, det offentlige og industrier (f.eks. spildvarme til fjernvarme, biomateriale til biogasanlæg og biogas retur, affald som ressource mv.)
Være med til at forebygge Green Washing og Green Hushing.

Fagnummer: 21700 Energi og produktion, CO2 Neutral Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 7.072,00