Elektronik_svagstr__m_undergruppe

EMC, løsning af støjproblemer

Kort fortalt

Deltageren kan foretage lokalisering og dæmpning af EMC problemer på elektronisk udstyr forårsaget af, støj på forsyningsnettet, feltbåret ind- og udstråling og støj forårsaget af korrosion. Deltageren kan anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr til lokalisering og kontrol af støjproblemer og den opnåede EMC immunitet i henhold til EMC direktiver og standarder.

EMC, løsning af støjproblemer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45033 - EMC, løsning af støjproblemer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der er eller har været beskæftiget inden for elektronik området. Deltagerens arbejdsområde kan være installation, service eller reparation af elektronisk udstyr, hvori der er konstateret eller der kan risikere at opstå EMC problemer. Deltageren kan også være beskæftiget i en udviklingsafdeling, hvor der udvikles elektronisk udstyr, der er omfattet af EMC direktiverne.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage lokalisering og dæmpning af støjproblemer fra forsyningsnettet ved at foretage måling af netkvaliteten og foretage diagnosticering og isolering af ledningskoblet støj, samt lokalisere og foretage afskærmning af feltbåret ind- og udstråling. Endvidere kan deltageren udføre transientbeskyttelse af udstyr, samt lokalisere og foretage fejlretning af EMC problemer grundet korrosion og kan udvælge egnede EMC filtre og andre støj- og transient dæmpende komponenter til løsning af EMC problemer i elektronisk udstyr.

Deltageren kan anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr til lokalisering af støjproblemer og til efterfølgende kontrol af den opnåede EMC immunitet i henhold til danske og internationale EMC direktiver og standarder, og kan endvidere kontrollere et udstyrs immunitet imod statisk elektricitet (ESD).

Fagnummer: 45033 EMC, løsning af støjproblemer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50