Elektronik-svagstrom_21624_undergruppe_2023-2028

EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb

Kort fortalt

Deltageren kan udføre EMC fejlsøgning og -retning på elektronisk udstyr, og kan hertil anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr, og kan endvidere udføre EMC-målinger og herudfra afgøre arten af og kilden til elektrisk støj, og om det elektroniske udstyr overholder EMC krav til ind-/udstråling. Deltageren kan her anvende opnået viden omkring elektrisk støj og EMC testudstyr.

EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43888 - EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation på elektroniske kredsløb og systemer. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik, digitalteknik og grundlæggende EMC.

Beskrivelse: Deltageren kan udføre EMC fejlsøgning og fejlretning på elektronisk udstyr og kan hertil anvende almindeligt forekommende EMC testudstyr.
Deltageren kan endvidere udføre EMC-målinger og herudfra afgøre arten af og kilden til elektrisk støj, og om det elektroniske udstyr overholder EMC krav til ind-/udstråling i henhold til gældende normer og regler.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden omkring elektrisk støj, EMC testudstyr og om EMC krav iht. gældende normer og regler.

Fagnummer: 43888 EMC: fejlsøgning/-retning elektroniske kredsløb Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60