Proces_undergruppe

Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer

Kort fortalt

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på tovbårne elevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49575 - Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49574 Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke ved opstillings- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på tovbårne elevatorer, og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af tovbårne elevatorer.

Det betyder, at deltageren kan:
- justere, fejlrette og udskifte elektriske- og mekaniske komponenter på en tovbåren elevator
- anvende relevant måleudstyr, samt anvende den til anlægget hørende dokumentation.
- fejlsøge og -rette på motorer herunder demontere/montere, afprøve og idriftsætte motorer med tilhørende styring samt optimere denne i henhold til foreliggende krav.
- foretage indkøring og idriftsættelse af en tovbåren elevator under overholdelse af gældende sikkerheds regler.
- foretage et samlet eftersyn af tovbårne elevatorer efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og kan idriftsætte disse efter gældende normer og under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.
- vejlede ejeren og den ansvarlige bruger om anvendelsen af elevatoren.

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:
- justering, fejlretning og udskiftning af elektriske, mekaniske komponenter på et tovbårent elevatoranlæg.
- de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på tovbårne elevatorer
- om reguleringsteknik herunder de mest almindelige regulatortyper og reguleringskredsløb og kendskab til PID-regulatorens grundlæggende parametre.
- gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og idriftsættelse af elevatorer samt gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.

Fagnummer: 49575 Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50