Elektronik_svagstr__m_undergruppe

Elektronik: transducerteknik

Kort fortalt

Deltageren kan udvælge og anvende transducere til måling af elektriske og fysiske forhold og kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om transduceres virkemåder til at måle elektriske og fysiske forhold, omfattende transducere af typerne elektromekaniske, elektroakustiske, fotoelektriske, elektromagnetiske, elektrostatiske og elektrotermiske.

Elektronik: transducerteknik

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43744 - Elektronik: transducerteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med transducere til måling af elektriske og fysiske forhold. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Beskrivelse: Deltageren kan udvælge og anvende transducere til måling af elektriske og fysiske forhold.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om transduceres virkemåder til at måle elektriske og fysiske forhold, omfattende transducere af typerne elektromekaniske (f.eks. strain gauge), elektroakustiske (f.eks. mikrofoner), fotoelektriske (f.eks. fotodioder), elektromagnetiske (f.eks. Hall element), elektrostatiske og elektrotermiske (f.eks. PTC og NTC modstande).

Fagnummer: 43744 Elektronik: transducerteknik Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60