Elektronik_svagstr__m_undergruppe

Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring

Kort fortalt

Deltageren kan foretage struktureret reparationsarbejde samt, i forbindelse med reparations- og montagearbejde, etablere og anvende en ESD-sikker arbejdsplads og kan endvidere iværksætte nødvendige forholdsregler ift. fugtfølsomme elektronikkomponenter (MSD). Deltageren kan her anvende opnået viden om struktureret fejlfinding, ESD-påvirkning og ESD-beskyttelsesmetoder.

Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43787 - Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation inden for elektronikområdet. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Beskrivelse: Deltageren kan foretage struktureret reparationsarbejde samt, i forbindelse med reparations- og montagearbejde, etablere og anvende en ESD-sikker arbejdsplads.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om struktureret fejlfinding samt om, hvordan statisk elektricitet opstår, overføres og fjernes på en ESD-sikret arbejdsplads og om metoder og materialer til beskyttelse mod ESD-påvirkning.
Deltageren kan endvidere foretage nødvendige forholdsregler i forbindelse med udskiftning og anvendelse af fugtfølsomme elektronikkomponenter (MSD).

Fagnummer: 43787 Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.070,60