Elektronik_svagstr__m_undergruppe

Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation

Kort fortalt

Deltageren kan fejlfinde og måle på apparater og systemer, der indeholder komplekse forstærker-kredsløb samt udbedre fejl, hvor der anvendes korrekte reparations- og montageteknikker, teknisk dokumentation og relevante instrumenter. Deltageren kan herunder anvende opnået viden om de grundlæggende regulerings- og feedback-teknikker, der anvendes i forstærkerkredsløb.

Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43746 - Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerelektronik.

Beskrivelse: Deltageren kan fejlfinde på apparater og systemer, der indeholder komplekse forstærkerkredsløb. Herunder kan deltageren foretage udbedring af fejl, hvor der anvendes korrekte reparations- og montageteknikker.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om de grundlæggende regulerings- og feedback-teknikker, der anvendes i forstærkerkredsløb.
Deltageren kan endvidere foretage kontrol og test af forstærkerkredsløb samt anvende teknisk dokumentationsmateriale og relevante instrumenter som oscilloskop, multimeter, spændingsforsyning, tonegenerator samt software-baseret testudstyr.

Fagnummer: 43746 Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50