Elektronik_svagstr__m_undergruppe

Elektronik: forstærkerteknik og reparation

Kort fortalt

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre systematisk fejlfinding på forstærker-kredsløbs-grundkoblinger bl.a. indeholdende transistorer, operationsforstærk og FET og kan i den forbindelse anvende opnået viden om forstærkerkredsløb, analyse på AC- og DC-forhold, Off-set, comparator, integrator, instrumentationsforstærk., ideel diode og aktive frekvens-korrektionskredsl.

Elektronik: forstærkerteknik og reparation

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
43741 - Elektronik: forstærkerteknik og reparation

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Beskrivelse: Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre systematisk fejlfinding på forstærkerkredsløbs-grundkoblinger indeholdende transistorer, operationsforstærkere og FET-transistorer samt komponenter, der indgår i grundkoblingerne.
Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om forstærkerkredsløb, analyse på AC- og DC-forhold på grundkoblinger, Off-set, comparator, comparator med hysterese, integrator, instrumentationsforstærker, ideel diode og frekvens-korrektionskredsløb i form af aktive filtre.
Deltageren kan endvidere udføre ukomplicerede beregninger omkring AC- og DC-forhold på forstærkerkredsløb.

Fagnummer: 43741 Elektronik: forstærkerteknik og reparation Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.801,50