EU_efteruddannelse_undergruppe

Efteruddannelse for varebilschauffører

Kort fortalt

Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil. Deltageren har fået opdateret sin viden om: Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde,principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper, færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport og et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici. Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for førstehjælp for erhvervschauffører.

Efteruddannelse for varebilschauffører

28-08-2023
Efteruddannelse for varebilschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
02-10-2023
Efteruddannelse for varebilschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold
13-11-2023
Efteruddannelse for varebilschauffører
ZBC Slagelse Dalsvinget 18-20 4200 Slagelse
2 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du bliver ajourført i nyeste regler inden for chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil
  • Du får seneste viden om bl.a. lastsikring
  • Du får seneste viden om sikker, defensiv og miljørigtig kørsel
  • Du kan yde førstehjælp jf. Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for erhvervschauffører
Info om fag
48851 - Efteruddannelse for varebilschauffører

Målgruppe: Målgruppen er personer, der tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse og er beskæftiget som chauffører med kørsel af gods i varebiler og som efter Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, er omfattet af krav om efteruddannelse for varebilschauffører.

Beskrivelse: Deltageren kan med denne ajourføring i nyeste regler, udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil.
Deltageren har fået opdateret sin viden om:
Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper
Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici
Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”.

Fagnummer: 48851 Efteruddannelse for varebilschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 2.214,90