Proces_undergruppe

Effektivisering for operatører i procesindustrien

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at effektivisere produktionen ud fra viden om produktionsflow, -processer og udstyr samt identificere, afhjælpe og forebygge typiske produktions-/procesfejl i samarbejde med kolleger, driftsledelse og teknikere.

Effektivisering for operatører i procesindustrien

14-08-2024
Effektivisering for operatører
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde
3 dage Aftenhold
Info om fag
47291 - Effektivisering for operatører i procesindustrien

Målgruppe: Kurset er primært udviklet til erfarne, ufaglærte operatører inden for procesindustrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Med baggrund i teoretisk viden og praktisk erfaring med produktionsflow, -processer og -udstyr samt enkelt komponenter i procesindustrien og i samarbejde med kolleger, effektivisere den daglige produktion med hensyn til eksempelvis spild, materiale- og energiforbrug, miljøbelastning og kapacitetsudnyttelse m.v.
Observere, identificere og vurdere typiske produktions-/procesfejl med hensyn til for eksempel kvalitet, mængde, tidsforbrug, differencer i målinger, afvigelser i råvarer og tilsætningsmaterialer, fejl i recepter/forskrifter m.v.
Afhjælpe produktions-/procesfejl direkte ved anlægget og/eller rapportere videre samt efterfølgende indgå i dialog med driftsledelse, andre faggrupper og specialister m.v. om løsning og forebyggelse af problemet, så situationen/fejlen ikke gentages/genopstår.

Fagnummer: 47291 Effektivisering for operatører i procesindustrien Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.296,60