Dyretransport_undergruppe(2)

Dyretransport - håndtering på samlesteder

Kort fortalt

Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Dyretransport - håndtering på samlesteder

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45867 - Dyretransport - håndtering på samlesteder

Målgruppe: Personale på samlepladser og i transportvirksomheder samt chauffører og ledsagere under transport af levende dyr.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gældende bestemmelser jf. EU Rådsforordning om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til regelgrundlag og kontrol med dyretransporter, planlægning af dyretransporter, afgangssted/pålæsning, indretning og krav til transportmidlet, dyrs behov og adfærd, bedømmelse af dyrs transportegnethed, transportpraksis, omlæsning på mellemstationer, samlesteder og markeder, selvstændigt og efter gældende sikkerhedsbestemmelser håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, således at dyrene ikke påføres stress, smerte eller beskadigelse.

Fagnummer: 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.366,10