Datakommunikation___Sikkerhed_undergruppe

Driftsoptimering systematisk anvendelse big data

Kort fortalt

Du lærer at bruge forskellige begreber, teknikker, modeller og processer der anvendes i forbindelse med Industri 4.0, herunder anvendelsen af Big Data samt digitale tvillinger til driftsoptimering af produktionsanlæg.

Driftsoptimering systematisk anvendelse big data

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49744 - Driftsoptimering systematisk anvendelse big data

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse kan deltage i opsamling og anvendelsen af Big Data til driftsoptimering af produktionsanlæg.

Beskrivelse:
Deltageren kan beskrive forskellige begreber, teknikker, modeller og processer der anvendes i forbindelse med Industri 4.0, herunder anvendelsen af Big Data samt digitale tvillinger til driftsoptimering af produktionsanlæg og kan:
Videresende relevant sensordata fra eksisterende produktionsudstyr for eksempel en UR robot til en IIoT gateway eller Edge Computing enhed med Machine-to-Machine - M2M protokoller for eksempel UPC UA.
Opkoble sensorer til en IIoT gateway eller Edge Computing enhed.
Deltage i oprettelse og bearbejdning af nye sensorer og enheder i en allerede eksisterende løsning.


Deltageren kan herunder anvende opnået viden om:
Begreberne Big Data og digital tvilling.
Standarder, modeller og processer, der typisk indgår i Big Data løsninger.
Mulige sikkerhedsproblemer ved big Data løsninger.
IIoT gateway herunder MQTT samt AMQP og herunder vurdere datasikkerheden i overførslen.
Typiske software- og cloud-løsninger der indgår i Big Data løsninger til indsamling, opbevaring og bearbejdning af data herunder IIoT-device til Cloud og Cloud til IIoT-device kommunikation.
Person-dataforordningen GDPR, herunder muligheden for at anonymisere data.
Relatere løsningerne til egen praksis.

Fagnummer: 49744 Driftsoptimering systematisk anvendelse big data Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.595,70