D__rmand_vagt_undergruppe

Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

Kort fortalt

Deltageren kan på grundlag af uddannelsesbevis ansøge politiet om autorisation som dørmand. Der undervises bl.a. i service, kommunikation og samarbejde, konflikthåndtering, bekæmpelse af diskrimination i nattelivet, rusmidler, førstehjælp, crowd safety, brandbekæmpelse og gældende lovgivning for dørmandens arbejde.

Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

13-05-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg
9 dage Daghold
10-06-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
9 dage Daghold
10-06-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
ZBC Vordingborg Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg
9 dage Daghold
19-08-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
9 dage Daghold
28-10-2024
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
9 dage Daghold
2 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får en række konkrete værktøjer, du kan bruge i din fremtidige indsats som fx service, kommunikation og samarbejde
  • Du lærer, hvordan du kan håndtere forskellige former for konflikter
  • Du får indsigt i rusmidler og deres påvirkning
  • Du lærer at yde førstehjælp og kan deltage ved brandbekæmpelse
  • Du får kendskab til gældende lovgivning for dørmandens arbejde
  • Du kan med bestået uddannelse og uddannelsesbevis ansøge politiet om autorisation som dørmand
Info om fag
48650 - Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) der søger beskæftigelse som dørmand.

Beskrivelse: Deltageren kan:
- Levere en serviceydelse, der er imødekommende.
- Anvende sin viden om egen rolle i forhold til virksomheden, gæster, kollegaer og eksterne instanser til fremme af godt samarbejde.
- Udføre arbejdet og rollen som dørmand ud fra kendskab til relevant lovgivning og praksis
- Ud fra viden om rusmidler vurdere og håndtere en gæst, der er påvirket og forbygge salg af rusmidler.
- Vurdere en gæsts tilstand, samt risiko for mulige konfliktsituationer.
- I situationer, hvor verbal kommunikation ikke længere er mulig, anvende fysisk konflikthåndtering på en hensigtsmæssig og sikker måde.
- uden at forskelsbehandle møde og kommunikere med grupper af mennesker med forskellige kultur- og holdningsmæssige udtryksformer og baggrunde.
- På baggrund af viden om udtryksformer og crowd safety vurdere dynamiske trusselsbilleder og forebygge sikkerhedsrisici og herved sikre gæster og ansattes sikkerhed
- Medvirke til at forebygge brand og har viden om almindeligt forekommende alarmsystemer og brandudstyr.
- Give elementær førstehjælp.

Fagnummer: 48650 Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation Varighed 9 dage AMU-pris: DKK 1.872,00 Uden for målgruppe: DKK 6.106,75