__ldrepleje_undergruppe

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

Kort fortalt

Du arbejder ud fra en demensfaglig viden med særligt fokus på aktiviteter i relation til mennesker med demens. Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang har du særligt fokus på aktivitetens betydning for meningsfuldhed og forøget livskvalitet.Du arbejder desuden med planlægning af og evaluering af aktiviteter både i forhold til individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter. Endelig får du fokus på relationsskabende faktorer, herunder kommunikationens betydning i oplevede meningsfulde aktiviteter hos mennesker med demenssygdom.

Det meningsfulde liv - mennesker med demens

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49241 - Det meningsfulde liv - mennesker med demens

Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl., og som har erfaring med arbejdet med personer med demens. Det anbefales at man i forvejen har kendskab til arbejdet med mennesker med demens i egen praksis og at man har en grundlæggende viden om demenssygdom svarende til arbejdsmarkedsuddannelsen "42673 Personer med demens, sygdomskendskab" og/eller "44327 Omsorg for personer med demens" eller lignende kvalifikationer.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang, demensfaglig forståelse og metoder kan deltageren:

Tage selvstændige initiativer og skabe vilkår for rammer til individuelle- og gruppeaktiviteter for mennesker med demens.
Planlægge relevante aktiviteter, der tager afsæt i menneskets livshistorie, personlighed, og deraf oplevet meningsfuldhed, aktiv medvirken og mulighed for sociale relationer.
Anvende metoder til analyse, refleksion og evaluering af igangsatte aktiviteter med udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov for meningsfuld aktivitet, og tegn på understimuli/overstimuli.
Identificere behov og inddrage mennesket med demenssygdom i brugen af relevant velfærdteknologi, med henblik på yderligere oplevet trivsel og livskvalitet.
Anvende relevante kommunikationsformer i aktiviteten i relationen til og samarbejdet med mennesket med en demenssygdom og dennes eventuelle pårørende.

Fagnummer: 49241 Det meningsfulde liv - mennesker med demens Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75