Gartneri_anl__g_undergruppe

Design af grønne anlæg

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med at designe og tegne forskellige forslag til indretning, etable-ring og beplantning af nye grønne anlæg samt designe og tegne forslag til ændringer og tilplantnin-ger af eksisterende grønne anlæg samt forelægge og begrunde de valgte forslag til nye beplantnin-ger og ændringer i eksisterende grønne anlæg.

Design af grønne anlæg

06-01-2025
Design af grønne anlæg
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold
05-01-2026
Design af grønne anlæg
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
10 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at designe og tegne forslag til indretning, etablering og beplantning af grønne anlæg
  • Du lærer at designe og tegne dine forslag med inspiration fra havekunstens historie
  • Du lærer at designe og tegne forslag til ændringer i allerede eksisterende anlæg
  • Du lærer at begrunde dine forslag til ændringer
Info om fag
44272 - Design af grønne anlæg

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner- og planteskoleområdet i videste forstand.

Beskrivelse: Deltageren kan designe og tegne forskellige forslag til indretning og beplantning af nye grønne anlæg bl.a. med inspiration fra havekunstens historie. Deltageren kan designe og tegne forslag til ændringer af eksisterende grønne anlæg på baggrund af opmåling af et eksisterende grønt anlæg under hensyntagen til bygningers placering og deres anvendelse. Deltageren kan forelægge og begrunde de valgte forslag til nye beplantninger og ændringer i eksisterende grønne anlæg.

Fagnummer: 44272 Design af grønne anlæg Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 6.795,50