HR___Ledelse_undergruppe

De svære samtaler - procedurer og værktøjer

Kort fortalt

Deltageren kan hjælpe med procedurer og værktøjer i forbindelse med en svær samtale. Deltageren kan administrere og vedligeholde procedurer og værktøjer til understøtning af de svære samtaler. Deltageren kan efter kurset gennemføre svære samtaler indenfor afgrænsede områder.

De svære samtaler - procedurer og værktøjer

04-09-2023
De svære samtaler - procedure og værktøjer
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
2 dage Daghold
11-09-2023
Ansættelse af nye medarbejdere
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
2 dage Daghold
Info om fag
40388 - De svære samtaler - procedurer og værktøjer

Målgruppe: Administrative medarbejdere, der typisk arbejder med HR-opgaver, herunder procedurer og værktøjer, der kan hjælpe personaleansvarlige med gennemførelsen af svære samtaler.

Beskrivelse: Deltageren kan i funktionen som HR-medarbejder med procedurer og værktøjer bistå og vejlede personaleansvarlige i forberedelses-, gennemførelses- og opfølgningsfasen på svære samtaler, så processen af de svære samtaler fx omsorgssamtalen, advarselssamtalen og afskedigelsessamtalen foregår på en udbyttegivende måde med respekt for overenskomster og lovgivningsmæssige bestemmelser.

Deltageren kan i funktionen som HR-medarbejder også selvstændigt gennemføre svære samtaler indenfor afgrænsede områder fx syge- og fraværssamtaler.

Deltageren kan administrere og vedligeholde procedurer og værktøjer til understøtning af de svære samtaler fx kommunikationsguide og procesguide.

Fagnummer: 40388 De svære samtaler - procedurer og værktøjer Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 268,00 Uden for målgruppe: DKK 1.268,90