Reng__ring_undergruppe

Daglig erhvervsrengøring

Kort fortalt

Deltageren kan under vejledning og ud fra en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring.

Daglig erhvervsrengøring

02-09-2024
Daglig erhvervsrengøring
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
10 dage Daghold
11-11-2024
Daglig erhvervsrengøring
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
10 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du vil ud fra vejledning og arbejdsplan kunne udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring
  • Du vil få kendskab til egnede midler, redskaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper
  • Du vil lære at klargøre og afrigge almindelige redskaber, rengøringsvogne og maskiner
  • Du vil få viden om hvordan man doserer vaske- og rengøringsmidler med mest mulig hensyn til miljøet
  • Du vil også lære hvordan du udfører arbejdet med baggrund i kendskab til arbejdsteknik og sikkerhed
Info om fag
49326 - Daglig erhvervsrengøring

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter med mindre eller ingen erfaring på rengøringsområdet.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren under vejledning:

I forbindelse med rengøringen
anvende hygiejniske metoder ved
- til- og afrigning af
-redskaber
- rengøringsvogne
- maskiner
vælge og dosere
- rengøringsmidler
- vaskemidler
tage hensyn til miljøet

Under rengøringen
udføre arbejdet med kendskab til
- arbejdsteknik
- arbejdsmiljø
- hygiejne
give god service til kunder og brugere, herunder
- lytte til kunden og tage kunden seriøst
- sørge for at rengøringen lever op til aftalegrundlaget
- rette fejl hurtigt

Ved rengøring af forskellige lokaler og materialer
læse og forstå en arbejdsplan
udføre daglig, ugentlig og periodisk erhvervsrengøring og anvende
- egnede rengøringsmidler og den korrekte dosering ud fra
- snavstyper
- materialetyper
- rengøringsmidlernes hovedgrupper
- hensyn til miljøet
- vandets hårdhed
-rengøringsvogne og redskaber til daglig rengøring, herunder
- mopper
- rengøringsklude
- småredskaber
- almindelige maskiner
- støvsugere
- gulvvaskemaskiner
- skumrengøringsudstyr

I forbindelse med hygiejniske rengøringsmetoder
arbejde ud fra basiskendskab til mikroorganismer
arbejde ud fra basiskendskab til smittekilder og smitteveje
begrænse smitte og gensmitte med hygiejniske rengøringsmetoder
arbejde med hygiejniske rengøringsmetoder

Fagnummer: 49326 Daglig erhvervsrengøring Varighed 10 dage AMU-pris: DKK 2.080,00 Uden for målgruppe: DKK 6.757,50