Handel_undergruppe

Butiksindretning

Kort fortalt

Efter kurset kan du foretage butiksindretning efter gældende principper. Du kan vurderer rentabiliteten for forskellige indretninger og de dertilhørende nøgletalsberegninger. Du kan præsenterer dine løsninger professionelt.

Butiksindretning

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49320 - Butiksindretning

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i større eller mindre detailhandelsbutikker.

Beskrivelse: Deltageren kender principperne kundestrøm, Store-, Catagory- og Spacemanagement og med udgangspunkt i disse kan de planlægge vareopstillinger og vareeksponeringer. Deltageren kan analysere og vurdere alternative vareopstillingers indflydelse på varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed, fx via andelsmetoden, bidragsmetoden eller kvadratanalysen.

Deltageren kan ydermere foretage beregninger af forskellige vareopstillingers konsekvenser for varesalg, bruttoavance og omsætningshastighed.
Deltageren kan fremlægge planerne såvel visuelt som mundtligt.

Fagnummer: 49320 Butiksindretning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 1.869,85