Gartneri_anl__g_undergruppe

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Kort fortalt

Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Efter bestået kursus kan der udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). DBI-Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

19-06-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
21-08-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
28-08-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
25-09-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
30-10-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
27-11-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
17-12-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
4 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at vurdere farerne ved udførelse af varmt arbejde
  • Du lærer at foretage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde
  • Du lærer at arbejde sikkert med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme
  • Du lærer at udføre dit arbejde brandteknisk korrekt
  • Du lærer at udføre de nødvendige brandtekniske forholdsregler
  • Du lærer at tilgodese brandsikkerheden i dit arbejde
  • Du lærer at foretage brandslukning på arealer med ukrudt
Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 904,55