test_hero_kursus_modul

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

11-10-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
01-11-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
05-12-2022
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
17-01-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
21-02-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
21-03-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
12-04-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
09-05-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
06-06-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
23-08-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
10-10-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
31-10-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
04-12-2023
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
1 dag Daghold
10 hold er skjult, klik her for at vise alle

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at vurdere farerne ved udførelse af varmt arbejde
  • Du lærer at foretage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde
  • Du lærer at arbejde sikkert med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme
  • Du lærer at udføre dit arbejde brandteknisk korrekt
  • Du lærer at udføre de nødvendige brandtekniske forholdsregler
  • Du lærer at tilgodese brandsikkerheden i dit arbejde
  • Du lærer at foretage brandslukning på arealer med ukrudt
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 826,00