Praktisk_myndighed_undergruppe

Borgervendt formidling i myndighedsrollen

Kort fortalt

Efter kurset kan du i forbindelse med myndighedsfunktionen kommunikere hensigtsmæssigt med borgeren og være bevidst om egen fremtoning verbalt og nonverbalt. Du kan håndtere krydspresset mellem service og myndighedsudøvelse.

Borgervendt formidling i myndighedsrollen

15-08-2023
Borgervendt formidling i myndighedsrollen
ZBC København Hedegaardsvej 88 2300 København S
2 dage Daghold
17-08-2023
Borgervendt formidling i myndighedsrollen
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
2 dage Daghold
Info om fag
47935 - Borgervendt formidling i myndighedsrollen

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med myndighedsudøvelse, herunder service, forebyggelse, kontrol og dokumentation (fx Fiskerikontrol, Fødevarekontrol, SKAT, asylcentre og Kriminalforsorg).

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med myndighedsfunktionen indgå i dialog og kommunikere hensigtsmæssigt med borgeren og er bevidst om egen fremtoning verbalt og nonverbalt. Deltageren kan håndtere krydspresset mellem service og myndighedsudøvelse, herunder leve op til principper for god offentlig service og god forvaltningsetik.
Deltageren kan indgå i arbejdet med at udvikle sin organisations myndighedsudøvelse, både i rollen som myndighed og som servicefunktion.

Fagnummer: 47935 Borgervendt formidling i myndighedsrollen Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30